MạngXD Forum - Đăng ký thành viên

Để tham gia vào “MạngXD Forum”, bạn phải tuân thủ Quy định chung

Quy định chung


(Trích dẫn)
I. Về việc sử dụng tên thành viên (username):
1. Không được đặt tên là địa chỉ Website, ví dụ MangXD.VN
2. Không được lấy tên là tên các vị lãnh tụ, vĩ nhân, tổ chức chính trị, tôn giáo.
3. Không được sử dụng những tên dung tục hoặc dễ gây nhầm lẫn.
4. Thành viên mới đăng ký không được sử dụng username tương tự với username đã có, không được sử dụng những tên khiến người khác lầm tưởng là người của Ban Điều Hành hoặc Ban Quản Trị.
5. Thành viên không được yêu cầu BQT xóa tên truy cập và các bài viết của mình.
6. BQT có quyền từ chối bất cứ một tên nào (kể cả những tên đã đăng ký thành công) vào bất cứ lúc nào nếu nó vi phạm Quy định chung.
Các điều khoản khác trong quy định chung của diễn đàn có tại: http://mangxd.vn/forum/viewtopic.php?f=2&p=1

 
cron