Bài 9

Nội dung : Vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt

1.Giới thiệu

2.Lệnh BHATCH

3.Lệnh HATCH

 Giới thiệu

Gạch mặt cắt và chú giải

Trong bản vẽ kỹ thuật, các loại vật liệu, chi tiết khác nhau được biểu thị bằng các mặt cắt khác nhau. Cũng như để chú giải các điều kiện kỹ thuật, đánh số các chi tiết, ghi các chỉ dẫn... cần thiết phải viết bằng chữ trong bản vẽ theo các kiểu khác nhau tùy thuộc vào tiêu chuẩn kỹ thuật. Để thuận tiện cho người vẽ, AutoCAD đã xây dựng khoảng 53 mẫu mặt cắt và trên 20 kiểu font chữ khác nhau. Chúng được lưu trữ trong các file thư viện mặt cắt và thư viện font chữ, khi cần dùng loại nào co thể gọi chúng ra từ thư viện và có thể thay đổi một số thông số mặc định của chúng theo yêu cầu sử dụng.

 

 Lệnh BHATCH

Vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua hộp hội thoại

Lệnh Bhatch cho phép gạch mặt cắt (hatch) một vùng khép kín được bao quanh bởi các đường (thẳng hay cong) bằng cách điểm vào một điểm bên trong vùng đó hay chọn đường bao quanh vùng đó.

 

Tại thanh công cụ, chọn

Từ Draw menu, chọn hatch

 Command line: bhatch

AutoCAD sẽ hiển thị hộp thoại Boundary Hatch như sau:

Pattern Type

Đặt loại mẫu

Predefined

Chọn loại mẫu tô được định nghĩa trong tệp tin Acad.pat

User-defined

Mẫu do người dùng định nghĩa

Custom

Mẫu tô do người dùng định nghĩa được đặt trong tệp tin a.pat hoặc phần tiếp theo trong tệp tin Acad.pat

Pattern Properties

Đặt thuộc tính cho mẫu tô

ISO Pen Width

Đặt tỉ lệ bút vẽ. Chỉ có hiêu lực trong chê độ ISO

Pattern

Chọn tên mẫu tô lên bản vẽ. Để xem kiểu mẫu tô bạn có thể nhấn nút Pattern...

Custom Pattern

Nhập tên mẫu tô do người sử dụng tạo ra

Scale

Thay đổi tỉ lệ mẫu tô

Angle

Vào góc nghiêng cho đường gạch.

Spacing

Xác định khoảng cách giữa các đường gạch.

Double

Lựa chọn này cho phép AutoCAD vẽ loạt đường thứ hai vuông góc với loạt đường góc (gạch đan chéo).

Exploded

Mỗi lệnh Bhatch thông thường sẽ tạo một khối bao gồm tất cả các đường gạch sọc của nó. Nếu muốn các đường gạch này là các phần tử riêng biệt nhau, hãy nhắp chuột vào ô Exploded Hatch.

Cũng có thể dùng lệnh Exploded để nổ một Hatch thành các đường thẳng riêng biệt.

Boundary

Pick Points

Tùy chọn này để tự động định nghĩa vùng cần gạch mặt cắt bằng cách chỉ ra một điểm trong vùng đó. AutoCAD sẽ yêu cầu:

Select interal point: (chọn một điểm trong vùng cần gạch mặt cắt)

Nhắc nhở trên sẽ được lặp lại để chọn nhiều vùng cần gạch cùng với kiểu mặt cắt đã chọn cho đến khi trả lời bằng Null ( ← ) để kết thúc.

Select Objects

Tùy chọn này cho phép định nghĩa vùng cần gạch mặt cắt bằng cách chọn đường bao. Khi nhắp chuột vào ô này, AutoCAD sẽ yêu cầu:

Select Object: chọn đối tượng (để làm đường bao)

Trong trường không muốn tô mẫu lên chữ nằm phía trong đường bao bạn chọn đối tượng TEXT phía trong đường bao rồi thực hiện tô.

Remove Islands

Huỷ bỏ đối tượng đường bao nằm phía trong đường bao khác

View Selections

Xem tất cả các đường bao và các nguyên thể đã chọn lựa.

Advanced - Các tùy chọn nâng cao

 

Nhắp chuột vào ô này, AutoCAD sẽ hiển thị hộp thoại Advanced options cho phép có thể thay đổi cách xác định đường bao, hướng tìm đường bao và việc xác định đường bao sẽ nhanh hơn.

Preview hatch: xem trước việc gạch

Nhắp chuột vào ô này, AutoCAD sẽ hiển thị mặt cắt sẽ được gạch với các chọn lựa ở trên. Sau đó AutoCAD sẽ hiển thị lại hộp thoại khi nhấn phím ← cho phép tạo các sửa đổi cần thiết.

Inherit Properties

Thừa hưởng mẫu tô của đối tượng được chọn.

Select hatch object: Chọn đối tượng đã được tô

Mọi thông số mẫu tô của đối tượng sẽ được cập nhật trên hộp hội thoại Boundary Hatch , bạn có thể sử dụng mẫu tô đó cho các đối tượng khác.

Advanced Options

Define Boundary Set

Định nghĩa một tập hợp đường bao cho mẫu tô

Make New Boundary Set

Bấm nút để thực hiện các đối tượng đường bao trên bản vẽ.

From Everything on Screen

Lựa chọn các đối tượng trên màn hình

From Existing Boundary Set

Sau khi lựa chọn các đối tượng trên màn hình. Chọn nút From Existing Boundary Set

Tiếp tục lựa chọn để loại các đối tượng không phải là đường bao.

Island Detection

Nếu Island Detection được chọn các đối tượng nằm trong đường bao cũng là đường bao của mẫu tô.

Boundary Options

Giữ /không giữ đường bao của mẫu tô.

Nếu giữ đường bao của mẫu tô thì đường bao có thể là đường Polyline hoặc một vùng(Region)

Booundary Style

Định dạng cho mặt cắt theo các kiểu Normal, Outer ,Ignore

Normal

Mỗi đường gạch sẽ được bắt đầu từ đường bao ngoài cùng, nếu nó bắt gặp một đường bao bên trong nó sẽ tắt cho đến khi gặp một đường bao khác. Như vậy, tính từ ngoài vào các đường bao có số lẻ được gạch còn các đường số chẵn không được gạch ( đường bao ngoài cùng có số lẻ).

 Outer

Chỉ gạch bắt đầu từ đường bao ngoài cùng và sẽ tắt khi gặp một đường bao bên trong.

 

 

 Ignore

Điền đầy vùng được giới hạn bởi đường bao ngoài cùng lờ đi các đối tượng bên trong.

 

 Lệnh HATCH

Vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh

 Command line: hatch

Patern (? or name/U, Style) <giá trị mặc định>:

Giá trị mặt định là tên của mẫu mặt cắt được dùng trước đó. Vào tên của một mẫu mới (chứa trong file acad.pat) hoặc? để liệt kê tên các mẫu trong file này. Sau khi vào xong tên mẫu, AutoCAD yêu cầu nhập vào tỷ lệ và góc.

 

Scale for pattern <mặc định>: (tỷ lệ cho mẫu)

Angle for pattern <mặc định>: (góc cho mẫu)

Trả lời U cho dòng nhắc trên nếu muốn tự tạo một mẫu mặt cắt đơn giản. Dòng nhắc tiếp theo là:

Angle for crosshatch lines <mặc định>: (góc nghiêng của đường gạch)

Spacing between lines <mặc định>: (Khoảng cách giữa các đường gạch)

Double hatch area? <mặc định>: (có gạch đan chéo không).

Có thể xác định kiểu gạch (N, O hay I) bằng cách thêm nó sau tên mẫu mặt cắt, kể cả mẫu do người dùng định nghĩa, ngăn cách bằng dấu phẩy.

N (Normal)- Bình thường (cũng giống như khi không xác định kiểu).

O (Outer) - chỉ gạch vùng bên ngoài.

I (Ignote) - Bỏ qua cấu trúc bên trong.

Nếu muốn các đường gạch sọc không liên kết thành một khối mà sẽ là những đường thẳng riêng biệt (expolded hatch) thì phải thêm vào trước tên mẫu một dấu sao (*).

Sau khi chọn hay định nghĩa mẫu và kiểu, AutoCAD sẽ yêu cầu xác định đường bao vùng cần gạch mặt cắt bằng cách chọn đối tượng.

Select Object: chọn các đối tượng các định đường bao quanh vùng cần gạch mặt cắt.

ảnh hưởng của Text, attribute, Ahepe, Trace, Solid đối với việc gạch mặt cắt: nếu các đường gạch sọc đi qua các đối tượng này (với điều kiện là chúng cũng được chọn), nó sẽ tự động tắt. Như vậy các đối tượng này sẽ không bị các đường gạch cắt qua trừ khi dùng kiểu Ignote.

Chú ý:

- Lặp lại lệnh Hatch: Mẫu, kiểu, tỷ lệ, góc sẽ trở thành mặc định sau khi dùng lệnh hatch. Nếu lặp lại ngay lệnh hatch (bằng cách nhấn Spacebar hay Enter), AutoCAD sẽ hiểu rằng gạch mặt cắt với mẫu, kiểu, tỷ lệ, góc quay như trước đó. Nó sẽ bỏ qua các nhắc nhở này và chỉ nhắc nhở việc chọn đối tượng để xác định đường bao.

- Xác định vùng cần gạch mặt cắt: Nếu xác định bằng pick point thì điểm chỉ ra phải nằm trong một đường bao kín, nếu không mặt cắt sẽ không được tạo thành và hộp thoại boundary definition error xuất hiện. Nhắp chuột vào ô Look at it để thấy nơi đường bao không kín.

- Phần diện tích được gạch không được gạch chính xác khi dùng select object. Một cách chính xác thì các nguyên thể tạo thành đường bao phải giao nhau ở các điểm đầu của chúng, nếu không thì sẽ nhận được kết quả sai lệch như hình sau:

Để xử lý các trường hợp này phải hiệu chỉnh lại các đối tượng vẽ hoặc dùng Bpoly.

Lên trênIn ra

Mục lục | Bài 1 |  Bài 2 |  Bài 3 |  Bài 4 |  Bài 5 |  Bài 6 |  Bài 7 |  Bài 8 |  Bài 9 |  Bài 10 |  Bài 11 |  Bài 12 |  Bài 13

Online Ebook 2009 by MangXD.VN
(Ai là tác giả vui lòng liên hệ Webmaster)

Tham khảo ý kiến khách hàng

Bạn biết gì về NukeViet 3?

 • Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.
 • Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.
 • Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax
 • Tất cả các ý kiến trên
 •  
 • Liên kết hợp tác
 •  
 •  
 •  
 •  

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1660

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29111

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7126133

 •  
 •  
 •