Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2062099 Thứ bảy, 25 Tháng Năm 2019 08:24
windows7 341683 Thứ bảy, 25 Tháng Năm 2019 08:16
windowsxp2 133515 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 21:39
windowsxp 88591 Thứ sáu, 03 Tháng Năm 2019 14:36
linux2 34374 Thứ bảy, 25 Tháng Năm 2019 06:07
windowsnt2 24435 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:49
windows2k 20461 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:52
windows98 12591 Thứ hai, 20 Tháng Năm 2019 12:52
windows2003 11611 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 13:23
macosx 10538 Thứ bảy, 25 Tháng Năm 2019 06:55
windowsvista 9499 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 04:58
windowsnt 8424 Thứ bảy, 25 Tháng Năm 2019 06:44
windows95 4030 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:54
windows 3401 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:50
linux3 2974 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 21:53
windowsme 1260 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:46
windowsce 616 Thứ hai, 06 Tháng Năm 2019 13:25
windowsme2 601 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 13:35
freebsd 55 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 08:50
openbsd 35 Thứ hai, 04 Tháng Ba 2019 04:02
mac 19 Chủ nhật, 09 Tháng Chín 2018 22:50
macppc 9 Thứ sáu, 14 Tháng Mười 2016 16:19
netbsd 9 Thứ bảy, 08 Tháng Ba 2014 06:40
freebsd2 3 Thứ năm, 12 Tháng Tư 2012 04:54
netbsd2 1 Chủ nhật, 27 Tháng Bảy 2014 07:15