Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1876254 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 14:41
windows7 240461 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 14:37
windowsxp2 132030 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 13:04
windowsxp 88547 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 12:13
linux2 28610 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 07:57
windowsnt2 22832 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 14:30
windows2k 20183 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 12:53
windows98 12561 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 12:46
windows2003 11468 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 12:49
windowsvista 9348 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 12:56
macosx 6852 Thứ hai, 22 Tháng Mười 2018 21:34
windowsnt 5788 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 13:03
windows95 3922 Thứ hai, 22 Tháng Mười 2018 11:41
windows 3256 Chủ nhật, 21 Tháng Mười 2018 15:30
linux3 1833 Thứ ba, 23 Tháng Mười 2018 11:21
windowsme 1225 Thứ tư, 03 Tháng Mười 2018 12:40
windowsce 600 Thứ sáu, 28 Tháng Chín 2018 14:14
windowsme2 580 Thứ sáu, 28 Tháng Chín 2018 13:55
freebsd 55 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 08:50
mac 19 Chủ nhật, 09 Tháng Chín 2018 22:50
macppc 9 Thứ sáu, 14 Tháng Mười 2016 16:19
netbsd 9 Thứ bảy, 08 Tháng Ba 2014 06:40
openbsd 9 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2015 07:58
freebsd2 3 Thứ năm, 12 Tháng Tư 2012 04:54
netbsd2 1 Chủ nhật, 27 Tháng Bảy 2014 07:15