Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1956567 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 16:50
windows7 269896 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 16:32
windowsxp2 132662 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 13:43
windowsxp 88569 Thứ hai, 14 Tháng Một 2019 14:27
linux2 31797 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 16:03
windowsnt2 23737 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 04:33
windows2k 20294 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 13:39
windows98 12574 Thứ hai, 21 Tháng Một 2019 14:11
windows2003 11548 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 13:30
windowsvista 9433 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 13:42
macosx 7343 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 15:28
windowsnt 6719 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 03:59
windows95 3976 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 13:47
windows 3288 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 13:53
linux3 2264 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 15:34
windowsme 1241 Thứ năm, 10 Tháng Một 2019 14:02
windowsce 608 Thứ ba, 08 Tháng Một 2019 21:09
windowsme2 590 Thứ bảy, 12 Tháng Một 2019 14:34
freebsd 55 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 08:50
openbsd 21 Thứ hai, 21 Tháng Một 2019 14:33
mac 19 Chủ nhật, 09 Tháng Chín 2018 22:50
macppc 9 Thứ sáu, 14 Tháng Mười 2016 16:19
netbsd 9 Thứ bảy, 08 Tháng Ba 2014 06:40
freebsd2 3 Thứ năm, 12 Tháng Tư 2012 04:54
netbsd2 1 Chủ nhật, 27 Tháng Bảy 2014 07:15