Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2064208 Thứ hai, 27 Tháng Năm 2019 04:56
windows7 341838 Thứ hai, 27 Tháng Năm 2019 01:51
windowsxp2 133515 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 21:39
windowsxp 88591 Thứ sáu, 03 Tháng Năm 2019 14:36
linux2 34379 Thứ hai, 27 Tháng Năm 2019 02:08
windowsnt2 24439 Thứ hai, 27 Tháng Năm 2019 03:12
windows2k 20461 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:52
windows98 12591 Thứ hai, 20 Tháng Năm 2019 12:52
windows2003 11611 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 13:23
macosx 10596 Thứ hai, 27 Tháng Năm 2019 03:36
windowsvista 9505 Chủ nhật, 26 Tháng Năm 2019 03:21
windowsnt 8446 Thứ hai, 27 Tháng Năm 2019 04:19
windows95 4030 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:54
windows 3401 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:50
linux3 2990 Chủ nhật, 26 Tháng Năm 2019 17:22
windowsme 1260 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2019 12:46
windowsce 616 Thứ hai, 06 Tháng Năm 2019 13:25
windowsme2 601 Thứ tư, 22 Tháng Năm 2019 13:35
freebsd 55 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 08:50
openbsd 35 Thứ hai, 04 Tháng Ba 2019 04:02
mac 19 Chủ nhật, 09 Tháng Chín 2018 22:50
macppc 9 Thứ sáu, 14 Tháng Mười 2016 16:19
netbsd 9 Thứ bảy, 08 Tháng Ba 2014 06:40
freebsd2 3 Thứ năm, 12 Tháng Tư 2012 04:54
netbsd2 1 Chủ nhật, 27 Tháng Bảy 2014 07:15