Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1868531 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 15:05
windows7 239427 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 14:58
windowsxp2 132014 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 18:34
windowsxp 88547 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 12:13
linux2 28515 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 07:10
windowsnt2 22744 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 10:56
windows2k 20180 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 12:07
windows98 12560 Thứ sáu, 12 Tháng Mười 2018 13:41
windows2003 11463 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 02:50
windowsvista 9344 Thứ bảy, 06 Tháng Mười 2018 12:51
macosx 6842 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 11:57
windowsnt 5745 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 15:05
windows95 3920 Chủ nhật, 14 Tháng Mười 2018 14:05
windows 3255 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 12:09
linux3 1800 Thứ năm, 18 Tháng Mười 2018 14:52
windowsme 1225 Thứ tư, 03 Tháng Mười 2018 12:40
windowsce 600 Thứ sáu, 28 Tháng Chín 2018 14:14
windowsme2 580 Thứ sáu, 28 Tháng Chín 2018 13:55
freebsd 55 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 08:50
mac 19 Chủ nhật, 09 Tháng Chín 2018 22:50
macppc 9 Thứ sáu, 14 Tháng Mười 2016 16:19
netbsd 9 Thứ bảy, 08 Tháng Ba 2014 06:40
openbsd 9 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2015 07:58
freebsd2 3 Thứ năm, 12 Tháng Tư 2012 04:54
netbsd2 1 Chủ nhật, 27 Tháng Bảy 2014 07:15